Zapisy są uzgadniane indywidualnie, telefonicznie z terapeutą

Numery telefonów:

Cennik

Sesja indywidualna – 100,00 zł

Sesja rodzinna lub pary – 120,00 zł

Diagnoza testowa – 100,00 zł – 250,00 zł (w zależności od metody)

Wydanie opinii – 50,00 zł (zgłoszenie potrzeby z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, wyłącznie po minimum 3 spotkaniach)