Zapisy są uzgadniane indywidualnie, telefonicznie z terapeutą.

Czas trwania sesji oraz cena za poszczególne spotkanie może się różnić u poszczególnych terapeutów.

Numery telefonów:

Cennik

Sesja indywidualna (50 do 90 minut) – 130,00 zł – 150,00 zł

Sesja rodzinna lub pary (50 do 90 minut) – 150,00 zł – 250,00 zł

Terapia EMDR (60 do 90 minut) – 150,00 zł – 200,00 zł

Diagnoza testowa – 100,00 zł – 250,00 zł (w zależności od metody)

Wydanie opinii z diagnozy – 100,00 zł (zgłoszenie potrzeby z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, wyłącznie po minimum 3 spotkaniach)