Elżbieta Kiedroń-Fałat

tel. 692 122 122

Psychoterapeuta, pedagog, od roku dwutysięcznego szkoli się w psychoterapii, a od 2002 zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jest studentką 4 roku psychoterapii integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Ukończyła szereg szkoleń z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej:

  • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa,
  • Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych,
  • Integratywna psychoterapia depresji,
  • Praca z ciałem – psychosomatoterapia,
  • Hipnoza kliniczna I i II stopień,
  • DSM IV TR – szkolenie z diagnozy klinicznej I i II stopnia.

Posiada I stopień psychoterapii psychoanalitycznej Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie pt. „Podejście systemowe i ustawienia rodzin w psychoterapii” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach.

Uczestniczyła w rocznym międzynarodowym szkoleniu z zakresu pomocy terapeutycznej kobietom i dzieciom doświadczonym przemocą seksualną. Absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego.

Dbając o profesjonalizm psychoterapii stale rozwija się w tym zakresie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach oraz regularnie superwizuje swoją pracę u certyfikowanych superwizorów (certyfikaty PTPI, PTP, EAP) w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Na co dzień, poza pracą psychoterapeuty, jest kierownikiem Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” w Cieszynie. Od 2001 roku prowadzi szkolenia, treningi i warsztaty psychologiczne z zakresu rozwoju osobistego (komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, emocjami, budowanie poczucia własnej wartości i in.) oraz grupy wsparcia dla rodziców.

Pracuje w nurcie integratywnym. W swojej pracy czerpie z podejścia systemowego, poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego, pracy z ciałem, mindfulness i innych.