Słowo w psychoterapii dzieci.

Doświadczenia dzieci cechuje duża emocjonalność. Zalew emocji związany z różnymi wydarzeniami i przemyśleniami dziecka powoduje, że bardzo trudno jest mu się wyciszyć, co może znacząco rozregulowywać dziecko w różnych obszarach. Specyfika dziecięcych przeżyć związana jest między innymi dominującą rolą prawej półkuli mózgu i trudnościami ze zintegrowaniem procesów prawo- i lewopółkulowych. Przeżycia silnie nacechowane emocjonalnie aktywują prawą półkulę mózgu, która spostrzegana jest jako bardziej „emocjonalna”. W lewej półkuli realizowane są natomiast procesy porządkowania i logicznego myślenia, które pomagają opanować zalew emocji. Żeby proces ten przebiegał jednak sprawnie, konieczne jest dobre połączenie pomiędzy półkulami. Ciało modzelowate – główny most łączący obie półkule, osiąga swoją dojrzałość dopiero około 7-8 roku życia. Nie dziwi zatem, że młodsze dzieci, rozwojowo będą mieć większe trudności z integracją procesów prawo- i lewopółkulowych. Tym co usprawnia komunikacją międzypółkulową jest słowo – umiejętność werbalnego opracowania przeżyć. W praktyce oznacza to pomoc dziecku w opowiedzeniu o doświadczeniu. Opowiadanie pozwala zrozumieć i uporządkować emocje.

Jak wspierać dziecko w tym zakresie?

– stwarzaj okazje do rozmowy, spędzaj z dzieckiem czas (dzieci często niechętnie otwierają się w zaaranżowanej sytuacji rozmowy, jest to dla nich łatwiejsze „przy okazji” wspólnych zajęć, spacerów, jazdy samochodem)

– bądź uważny i zainteresowany, koncentruj się na dziecku, podążaj za nim

To właśnie zapewnia sesja psychoterapii. Dla psychologa dziecko w procesie psychoterapii jest jedynym punktem zainteresowania i jedynym odniesieniem do każdej aktywności. Czasami rozmowa możliwa jest wprost, a czasami wymaga od psychologa znalezienia niezagrażającej aktywności, przy okazji której możliwe będzie wspólne opowiadanie (gra, zabawy artystyczne i sensoryczne, zabawa symboliczna, itp.).

Psychoterapia możliwa jest między innymi poprzez używanie symboli. Jednym z nich jest słowo. W psychoterapii dzieci, szczególnie młodszych (3 – 10 r.ż.) dominującym symbolem jest zabawa.

Anna Wąsik

 

 

Posted by Anna Wąsik

Dodaj komentarz