Strona internetowa gabinetów psychologicznych i psychoterapeutycznych w Cieszynie.

 

Terapia jest wspólnym tworzeniem przestrzeni, w której klient może w pełni zaistnieć i ujawnić zasoby prowadzące do lepszej jakości życia.
Terapeuta jedynie towarzyszy w drodze do odkrywania siebie.

Czym jest psychoterapia?

Terapia jest wspólnym tworzeniem przestrzeni, w której klient może w pełni zaistnieć i ujawnić zasoby prowadzące do lepszej jakości życia.
Terapeuta jedynie towarzyszy w drodze do odkrywania siebie.
Każdy problem, z którym zwraca się klient jest ważny i wymaga uwagi.
Jeśli klient przychodzi do psychologa lub psychoterapeuty, to znaczy, że jest to dobry czas na spotkanie i ważny problem do poruszenia.
Nie istnieją mało ważne tematy.

Kim jest psycholog?

To osoba, która ukończyła jednolite 5-letnie (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) studia magisterskie na kierunku psychologia. Ma wiedzę z różnorodnych dziedzin psychologii, o koncepcjach i badaniach psychologicznych, o psychologicznych metodach testowych.
Psycholog może udzielać wsparcia, pomocy psychologicznej, doradztwa, sporządzać diagnozy psychologiczne, opiniować. W swojej pracy psycholog kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego.
Psychologowie często pracują w służbie zdrowia, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach oświaty, w pomocy społecznej, w służbach mundurowych, ośrodkach diagnostycznych, w biznesie. Coraz częściej współpracują także z organizacjami pozarządowymi, ukierunkowanymi na wszechstronną pomoc, w tym psychologiczną. Prowadzą też prywatne praktyki psychologiczne, w których prowadzą wsparcie, doradztwo, diagnozę.
W swojej pracy posługuje się przede wszystkim wywiadem, rozmową kierowaną, obserwacją – są to podstawowe metody zarówno diagnozy, jak i leczenia. W diagnozie specjalistycznych problemów i zaburzeń posługuje się testami psychologicznymi.
Po przejściu całościowego specjalistycznego szkolenia w psychoterapii psycholog może stać się psychoterapeutą.

Kim jest psychoterapeuta?

To osoba, która ukończyła bądź jest w trakcie kilkuletniego szkolenia w zakresie psychoterapii. Częścią takiego szkolenia jest terapia własna, zajęcia teoretyczne, ćwiczenie konkretnych umiejętności oraz superwizja pracy terapeutycznej. Nie musi być psychologiem ani lekarzem medycyny, najczęściej jednak jest absolwentem studiów o kierunku humanistycznym lub medycznym (pedagog, psycholog, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, itp.). Psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim terapią, zgodnie z filozofią szkoły, którą ukończył. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania człowieka, we wszystkich obszarach oraz wiedzę o źródłach trudności i zaburzeń. Istnieją różne szkoły kształcące w psychoterapii, np. psychoterapia psychodynamiczna, poznawcza, systemowa, behawioralna, Gestalt, oparta na procesie, itd. Różnią się one podejściem do człowieka oraz jego funkcjonowania, stosują odmienne metody terapeutyczne. Wspólnym przesłaniem psychoterapii jest poprawa funkcjonowania i psychologicznej jakości życia drugiego człowieka.